கணவன் என்றால் யார் — TJ Tamil

எப்பவுமே கூடவே வர போரது கணவன் மனைவி உறவுதான் அவங்கள நேசிங்க கணவன் என்றால் ஒரு திருமண மண்டப வாசலில் ஒரு இளம் தம்பதிக்குள் சின்ன வாக்குவாதம்… கணவனை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு, வாசலில் போடப்பட்ட நாற்காலியில் அமர்ந்த அந்த நவ யுக மனனவியை கவனித்த 60 வயது மதிக்கத்தக்க பாட்டி அப்பெண்ணை அணுகி,” மகளே! நான் கேட்பதைத் தவறாக எண்ணிக் கொள்ளாதே…!!! ஏன் உன் கணவனைக் கடிந்து கொண்டாய்? “ஒன்னுமில்லை ஆண்டி, இது என் கணவரது தங்கையின் […]

via கணவன் என்றால் யார் — TJ Tamil